ALTINBAŞAK ÜYELİK ŞARTLARI

Altınbaşak Anonim Şirketi’ne (“ALTINBAŞAK”) ait Müşteri İletişimi ve Memnuniyet Programı ve/veya Altınbaşak Programı; Altınbaşak tarafından işletilen, Program üyelerine; www.altinbasak.com linkinde yer alan ve güncellenen Program Ortakları (“”Program Ortakları””) ile birlikte de gerçekleştirebileceği genel ve özel kampanya, promosyon , indirim, tanıtım, kulüplere özel avantajlardan yararlanma ve benzeri olanaklar sunan müşteri odaklı bir pazarlama programıdır (“”Program””). Üye, Program’a dahil olmak için aşağıdaki koşulları kabul eder:
• Üye, Programdan faydalanmak için verilen kullanıcı adı ve/veya şifreyi ve/veya programdan yararlanmak için oluşturduğu bilgiyi başkasına vermemeyi, kullandırmamayı, bunların saklanmasından sorumlu olduğunu, Üye veya başkası tarafından kötüye kullanıldığı, suiistimal edildiği, beyan ettiği bilgilerin herhangi birinin doğru olmadığı/eksik olduğu tespit edilirse ya da kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (Kanun) kapsamında kalmak şartı ile silinmesini veya iletişim durdurulmasını talep ederse üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını, üyeliğin sonlandırılabileceğini veya diğer tedbirlerin uygulanabileceğini, bu kapsamda Kanun ile belirlenen veri işletme şartları dahilinde işlenmesi dışında mevcut kişisel verilerinin Altınbaşak tarafından anonim hale getirilebileceğini kabul ve taahhüt eder.
• Üye, bu konularda doğabilecek ihtilaflardan tüm sorumluluğun kendisine olduğunu ve üzerindeki tüm haklarını kaybedeceğini kabul eder. Üye, programdan yararlanmasını sağlayan iletişim aracının, pazarlama kanalının, iletişim bilgilerinin çalınması halinde, bu durumu çağrı merkezine bildirecektir. Bildirime kadar doğabilecek her türlü zarardan Üye sorumludur.
• Altınbaşak ve Program Ortakları, Program şartlarını değiştirebilir, programı durdurabilir, üyeliği sebep bildirmeksizin iptal edebilir, üyeliğe ilişkin aidat talep edebilir.
• Müşteri iletişimi ve memnuniyet Programı ve/veya Altınbaşak Programı ve Program Ortakları üyelerin 18 yaşın üzerinde ve Türkiye’de yaşayan tüketiciler olduğunu kabul eder.
• Program üyeliği, üyelik esnasında doldurulması gereken bilgiler doldurulup kayıt süresi tamamlanınca başlayacaktır. Kayıt sürecinin tamamlanması Altınbaşak’ın onayına tabidir. Üyeliğin Altınbaşak tarafından onaylanmadığı durumda bu formla iletilmiş olabilecek tüm veriler silinerek kanuni yükümlülükler saklı kalmak kaydı ile başka amaç için kullanılmayacaktır.

 

ALTINBAŞAK aydınlatma ve Rıza Beyanı
a) Veri sorumlusu: Üye’nin Kişisel verileri Program kapsamında Altınbaşak ve Program üyeleri tarafından aşağıdaki kapsamda işlenecektir.
b) Kişisel veriler ve işlenme amaçları : Üye’nin Alışveriş bilgisi, isim, soyisim, cep telefon numaraları, e-posta, doğum tarihi, yaşadığı şehir, cinsiyet gibi kişisel bilgilerinin ve elektronik programlara üye tarafından verilen izinler aracılığı elde edilen lokasyon bilgisi, kişisel olmayan bilgiler; profilleme, segmentasyon, 3.Taraflardan alınan bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen veri zenginleştirme çalışmaları ve istatistiki analizler gerçekleştirmek ve bu doğrultuda Altınbaşak tarafından mal ve hizmetleri tanıtmak, üyelerini tanımak ve iletişimini arttırmak, imajını arttırmak, ürün, hizmet ve iletişimini geliştirmek, kulüplere üye kaydetmek, müşteri memnuniyeti uygulamaları kullanabilmek ve bilgilendirmeleri yapabilmek, denetim, veri analizi, araştırma, trendleri anlama, pazarlama ve reklam hizmetlerinde de kullanılmak, Altınbaşak üyelik faydalarını Üye’ ye kullandırabilmek, Üye ve Altınbaşak arasında gerçekleşen işlemlerin takibi ve kayıt altına alınması amaçlarıyla işlenmektedir. Program kapsamında üyenin internet deneyimini geliştirmek gibi amaçlarla çerez (cookie) adı verilen teknik iletişim dosyaları (sabit sürücünüzde yerleşen küçük dosyalar) da kullanılmaktadır.
c) Kişisel verilerin aktarıldığı taraflar ve aktarılma amaçları: Üye’nin b bendinde belirtilen kişisel verileri yine b bendinde sayılan amaçlarla “”Program Ortakları””, GSM Operatörleri / Sosyal Paylaşım Siteleri/ Kargo şirketleri gibi ifa yardımcıları ve sayılan amaçlara uygun hizmet tedarik edecek 3. Kişilerle yurtiçinde ve yurtdışında paylaşılmaktadır.Çerezler yardımıyla toplanan kişisel veriler, bu formda belirlenen amaçlarla Program Ortaklıkları, yukarıda sayılan ifa yardımcıları ve sayılan amaçlarla uygun hizmet tedarik edecek 3.Kişiler ile paylaşılabilecektir. Üye, altinbasak.com.tr adresinden ve/veya tarayıcı ayarları aracılığı ile çerezlere ilişkin tercihlerini ayarlayabilir ve yönetebilir. Altınbaşak, kümüle (toplu) Kullanıcı bilgilerini anonimleştirilmiş şekilde iş ortakları(yatırımcılar dahil), basın gibi üçüncü şahıslar ile paylaşabilir.
d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Üye’nin kişisel verileri başvuru formu ile fiziki ve elektronik ortamda Altınbaşak üyelik başvurusunun işleme alınması amacıyla toplanmakta ve b ve c bendinde belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanunun 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve açık rızanıza dayanılarak işlenmektedir.
e) Üye’nin kişisel verilerle ilgili hakları :Üye, Altınbaşak veritabanında kayıtlı bilgileri hakkında sorgulama yapmak, bilgi talep etmek, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine ortaya çıkmasına itiraz etmek, kişisel verilerini düzeltmek/ güncellemek ve aktarılmışsa 3. Kişilere verilerin düzeltildiğinin/güncellendiğinin bildirilmesini istemek, veri paylaşım tercihlerini değiştirmek veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini istemek ve aktarılmışsa 3. Kişilere verilerin silinmesinin/ yok edilmesinin bildirilmesi talebini şu kanallar vasıtasıyla yapabilir: 0258 269 10 69 Altınbaşak Müşteri Hizmetleri Merkezi / www.altinbasak.com
• Üye, kişisel verilerin işlenip işlenmediğini, yurt içinde ve yurt dışında 3.Kişilere aktarılıp aktarılmadığını öğrenme, kişisel veriler 3. Kişilere aktarılmışsa ya da işlenmişse bunlara ilişkin bilgi talep etme,
işlenme amaçlarını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, bu verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme ve Kanun’da yer alan diğer haklarını talep etme hakkına sahiptir. Üye, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğraması halinde giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.
• Altınbaşak, kendisine hizmet veren tedarikçi veya ifa yardımcıları ile anılan hizmetin kapsamına göre kişisel bilgilerinizi paylaşması gerekirse, bu hizmet sağlayıcılarla bilgi güvenliğinin sağlanması için gizlilik anlaşması dahilinde uygun güvenlik tedbirlerine sahip olmalarını zorunlu kılıp, kendi maksatları doğrultusunda sizin kişisel bilgilerinizi kullanmalarını veya diğerlerine kişisel bilgilerinizi ifşa etmelerini yasaklamaktadır.
• Daha detaylı bilgi için Altınbaşak’ın Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası www.altinbasak.com web adresinde yayınlanmaktadır. Kişisel Verilerin İşlenmesi Onayı Yukarında yer alan Aydınlatma Metni ve Rıza Beyanı’nın (a) bendinde belirtilen Kişisel Verilerimin aksi beyanda bulunana kadar üyelik ilişkimin sonlanmasından sonra da geçerli olacak şekilde (b) bendinde belirtilen amaçlarla işlenmesini, (c) bendinde belirtilen amaçlarla yine (c) bendinde belirtilen kişilere aktarılmasını, (e) bendinde belirtilen haklarım saklı kalmak kaydıyla kabul ediyorum.

 

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİŞİM ONAYI
Yukarıda vermiş olduğum bilgilerin Altınbaşak tanıtım, satış ve pazarlama faaliyetlerinde kullanılmasına ve yalnızca Altınbaşak üyelerine sağlanan avantajlara dair bilgilere ve katılım sağlayabileceğim kampanyalardan haberdar olabilmek için telefon ile aranmaya ve de belirtilen iletişim kanalları ile (SMS ve/veya e-posta) tarafımla Altınbaşak ve/veya anlaşmalı olduğu 3 .kişilerce iletişime geçilmesine, onayımı istediğim an yapabileceğim bildirim ile Program şartları kapsamında geri alabilme hakkım oluğunu bilerek izin verdiğimi yukarıda anlatılan Üyelik şartlarını ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında kanun uyarınca yapılması gereken aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin tüm açıklamaları okuyup anladığımı beyan ederim.

 

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

 

Web Sitesi Gizlilik Sözleşmesi

Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında, size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Politikası"nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz. 

I. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının amacı 
Bugüne kadar ALTINBAŞAK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş olarak uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince müşterilerimizden ya da müşteri adaylarımızdan gelen veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirket ve iştiraklerimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatlarını vermiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da ’’ ALTINBAŞAK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş” olarak taahhüt etmekteyiz. Şirketlerimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, iştiraklerimizi de kapsamaktadır. 

II. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının kapsamı ve değiştirilmesi 
Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Kanun, bugün itibariyle bütün hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise, kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve Politikamıza tabi değildir. “ALTINBAŞAK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”, müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın, çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin müşterileri ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir. 
Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile- değiştirme hakkına sahiptir. 

 III. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar 
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: “ALTINBAŞAK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş”, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu çerçevede “ALTINBAŞAK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş” nin sunduğu hizmetleri satan üçüncü taraflara (acentelerin ve diğer aracı kurumların da) kişisel verilere korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar. 
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: “ALTINBAŞAK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş”, kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir.
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: “ALTINBAŞAK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş”, ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz.
d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: “ALTINBAŞAK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş”, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır.
e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: “ALTINBAŞAK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş”, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir.

Önemle belirtelim ki, “ALTINBAŞAK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş”, verileri ister rıza isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir. 

Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da “ALTINBAŞAK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş” tarafından hazırlanmıştır.
Kişisel verileri işlenen kişiler, “ALTINBAŞAK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş” tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendi verisi ile ilgili olarak;
a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir. “ALTINBAŞAK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş” olarak bu haklara saygılıyız.

Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi 
Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize göre “ALTINBAŞAK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş” e ulaşan veriler, ancak gerekli olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler, istatistiki amaçlarla kullanılabilir. Özel nitelikli verilerden sağlık verileri sadece müşterilere daha iyi hizmet vermek ve onların sağlığını korumak amacıyla alınır ve sistemde özenle tutulur. 

Kişisel verilerin silinmesi 
Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. 

Doğruluk ve veri güncelliği 
“ALTINBAŞAK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş” bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. “ALTINBAŞAK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş”, müşteriler ya da “ALTINBAŞAK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş” ile temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği ilkesi “ALTINBAŞAK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş” tarafından da benimsenmiştir. Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır. 

Gizlilik ve veri güvenliği 
Kişisel veriler gizlidir ve “ALTINBAŞAK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş” de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. “ALTINBAŞAK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş” tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. 

IV. Veri işleme amaçları 
“ALTINBAŞAK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş” in kişisel verileri toplaması ve işlemesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir. Veriler, sözleşmenin kurulması ve müşterilere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir. 

V. Müşteri, muhtemel müşteri ve iş ve çözüm ortakları verisi 

Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi 
Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir. Buna karşın müşteri adaylarımızın (muhtemel müşteri) bize kendileri tarafından bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak için işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse silinir. 

İş ve Çözüm Ortakları Verileri 
“ALTINBAŞAK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş”, gerek iş gerekse çözüm ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.

Reklam amaçlı veri işleme 
E-Ticaretin Düzenlenmesi Hk. Kanun ile Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hk. Yönetmeliğe uygun olarak ancak önceden onay alınan kişilere reklam amaçlı elektronik ileti gönderilebilir. Reklamın gönderileceği kişinin onayının açık bir şekilde mevcudiyeti şarttır. Yine aynı mevzuat uyarınca belirlenen “onay”ın detaylarına “ALTINBAŞAK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş” riayet etmektedir. Alınacak onay, şirketinizin mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderdiği tüm ticari elektronik iletileri kapsamalıdır. Bu onay, yazılı olarak fiziki ortamda veya her türlü elektronik iletişim aracıyla alınabilir. Önemli olan, alıcının ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğine dair olumlu irade beyanı, adı ve soyadı ile elektronik iletişim adresinin bulunmasıdır. 

Şirketin hukuki yükümlülüğü veya kanunda açıkça öngörülmesi sebebiyle yapılan veri işlemleri 
Kişisel veriler, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işlenebilir. Veri işlemlerinin tür ve kapsamı, yasal olarak izin verilen veri işleme faaliyeti için gerekli olmalı ve ilgili yasal hükümlere uygun olmalıdır. 

Şirketin veri işlemesi 
Şirketin sunduğu hizmet ve meşru amaçları doğrultusunda kişisel veriler işlenebilir. Ancak veriler hiçbir şekilde hukuka aykırı hizmetler için kullanılamaz. 

Özel nitelikli verilerin işlenmesi 
Kanun’a göre Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. “ALTINBAŞAK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş” ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemleri alır. 
“ALTINBAŞAK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş”, hizmetlerin daha iyi verilebilmesi için kişilerin onayı ile özel nitelikli verileri ancak toplandıkları amaç için işleyebilir. 

Otomatik sistemlerle işlenen veriler 
Otomatik sistemler aracılığı ile işlenen veriler konusunda “ALTINBAŞAK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş”, Kanuna uygun davranır. Kişilerin açık rızası olmaksızın bu verilerden elde edilen bilgiler kişi aleyhine kullanılamaz. Ancak “ALTINBAŞAK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş”, kendi sistemindeki verileri kullanarak işlem yapacağı kişilerle ilgili kararlar alabilir. 

Kullanıcı bilgileri ve internet 
“ALTINBAŞAK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş” e ait web siteleri ve diğer sistemlerde veya uygulamalarda kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması durumunda ilgili kişiler gizlilik bildirimi ile ve gerekirse çerezler hakkında bilgilendirilir. Kişiler, web sayfalarındaki uygulamalarımız konusunda bilgilendirilir. Kişisel veriler, hukuka uygun olarak işlenecektir. 

Web sayfamızı ziyaret ettiğinizde sayfamızda kullandığımız/kullanacağımız çerezlerle ile ilgili olarak aşağıdaki bilgileri dikkatinize sunmaktayız. 

 

Otomatik sistemlerle işlenen veriler 
Çalışanlarla ilgili olarak otomatik sistemlerle ilgili olarak işlenen veriler, şirket içi terfilerde ve performans değerlendirmelerinde kullanılabilir. Çalışanlarımız aleyhine çıkan sonuca itiraz etme hakkına sahiptir ve bunu şirket içi prosedürlere uyarak gerçekleştirirler. Çalışanların itirazları da yine şirket içinde değerlendirilir. 

Google(analytics, doubleclick) 
Çerezleri Kullanım Amacı: Ölçümleme Reklam Site içi iyileştirme 
Çerez Türü: İşlevsel ve analitik çerezler Ticari çerezler 

Facebook 
Çerezleri Kullanım Amacı: Reklam 
Çerez Türü: Ticari çerezler 

İşlevsel ve Analitik 
Çerezler tercihlerinizi hatırlamak, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içerir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kullanıcı adı vb. kişisel bilgilerinizi içerebilir. 

Üçüncü Taraf Çerezler 
ALTINBAŞAK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş internet siteleri/mobil uygulamaları/mobil internet siteleri üçüncü parti güvenilir, tanınmış reklam sağlayıcılarıyla çalışmaktadır. Üçüncü parti hizmet sağlayıcılar size özel reklamları sunabilmek için kendi çerezlerini yerleştirmektedirler. Üçüncü parti tarafından yerleştirilen çerezler internet sitelerinde ziyaretçilerin gezinme bilgilerini toplar, işler ve nasıl kullandıklarını analiz eder. 

Ticari çerezler 
İlgi alanlarınız ve seçimleriniz doğrultusunda hedeflediğiniz ürün/içeriğe benzer nitelikli olanların sunulması ve daha gelişmiş, kişiselleştirilmiş bir reklam portföyü sunarak kullanım deneyiminizi artırmaya yarar. Yukarıda ifade edilen oturum, kalıcı, işlevsel ve analitik ve ticari çerezlerin arka planda tutulma süresi yaklaşık 2 (iki) ay olup şahıs internet tarayıcısı ayarlarından bunda gerekli ayarlamaları yapılabilir. İşbu ayarlardan kaldırılma işlemi internet tarayıcısı bazlı değişebilmektedir. 

Rezervasyon aşamasında iken sistemdeki hatalar ya da kesilmeler nedeniyle işleminiz yarım kalırsa çağrı merkezi temsilcimiz size ulaşacaktır.

Çerezleri nasıl silebilirim? 
Pek çok internet tarayıcısı, bilgisayarınıza ilk kurulumundan itibaren çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ve kullanmaya ayarlıdır. İnternet tarayıcınızın yardım ya da ayarlar menülerini kullanarak, çerezlerin engellenmesini veya cihazınıza çerez gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayabilirsiniz. Çerezleri yönetmenin farklı yollarını öğrenmek ve kullandığınız tarayıcının ayarlarını nasıl düzenleyeceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi almak için tarayıcınızın talimat veya yardım seçenekleri ekranından yararlanabilirsiniz. 

 

 

 

 

Tesislerdeki Güvenlik Verilerinin Toplanma ve İşlenme Amaçları
6698 sayılı kanun kapsamında veri sorumlusu sıfatını taşıyan ALTINBAŞAK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş ziyaretiniz sebebiyle elde edilen güvenlik kamerası görüntüleriniz hem şirketimizin hem de sizlerin güvenliğinin sağlanması, şirketimizin sizlere güvenle hizmet temin edebilmesi için toplanmaktadır. 
Kişisel verileriniz sayılan amaçların dışında kullanılmamakta; KVKK’nın m.5/2 (f) hükmünde düzenlenen veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir. 
Toplanan kişisel verileriniz kural olarak herhangi bir üçüncü kişi ya da kurum ile paylaşılmaz. Ancak kanunun m.5/2(ç) hükmünde düzenlenen hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepleri karşılamak üzere paylaşılabilir. Toplanma amacı sona erdikten sonra ise verileriniz imha edilmektedir.


 1. Çalışanlarımıza ait veriler
  İş ilişkisi için verilerin işlenmesi 
  Çalışanlarımızın kişisel verileri, iş ilişkileri ve sağlık sigortası bakımından gerekli olduğu kadarıyla onay alınmaksızın işlenebilir. Ancak “ALTINBAŞAK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş”, çalışanlarına ait verilerin gizliliği ve korunmasını temin eder. 

  Hukuki Yükümlülükler Gereği İşleme 
  “ALTINBAŞAK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş”, çalışanlarına ait kişisel verileri, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan verileri işleyebilir. Bu husus, kanundan kaynaklanan yükümlülüklerle sınırlıdır. 

  Çalışanların Yararına İşlemeler 
  “ALTINBAŞAK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş özel sağlık sigortaları gibi şirket çalışanlarının menfaatine olan işlemler için onay almaksızın kişisel verileri işleyebilir. İş ilişkilerinden kaynaklanan ihtilaflar için de “ALTINBAŞAK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş”, çalışanlara ait verileri işleyebilir. 

  Özel nitelikli verilerin işlenmesi 
  Kanun’a göre Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. “ALTINBAŞAK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş” ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ilgili kişinin onayı yanında ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alır. Özel nitelikli kişisel veriler kişinin onayı olmaksızın ancak Kanunda izin verilen hallerle ilgili ve sınırlı olarak işlenebilir. Çalışanlarımızın sigorta ve sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için kendilerinden alınmış olan nitelikli veriler sadece amaca özgülenerek kullanılır. 

 

 

 

Telekomünikasyon ve internet 
Şirket içinde çalışanlara tahsis edilen bilgisayar, telefon, e-posta ve diğer uygulamalar çalışana sadece iş amacı ile tahsis edilmiştir. Çalışan şirketin kendisine tahsis ettiği bu vasıtaların hiçbirini özel amaçları ve iletişimi için kullanamaz. Şirket bu araçlar üzerindeki bütün verileri kontrol edebilir ve denetleyebilir. Çalışan, işe başladığı andan itibaren kendisine tahsis edilen bilgisayarda, telefonlarda ya da diğer araçlarda iş dışında başka bir veri ya da bilgi bulundurmayacağını taahhüt etmektedir. 

VII. Kişisel verilerin yurt içi ve dışına aktarılması 
Kişisel veriler, “ALTINBAŞAK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş” tarafından hizmetin görülebilmesi amacıyla iş ve çözüm ortakları ile paylaşılabilir. 

“ALTINBAŞAK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş”, kişisel verileri aşağıda belirtilen kişi ve kurumlara belirli amaçlarla aktarabilecektir; 
» İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak “ALTINBAŞAK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş” in iş ortaklarına, 
» Şirketimizin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirketimize sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak “ALTINBAŞAK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş” in tedarikçilerine, 
» Şirketimizin iştiraklerin de katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak “ALTINBAŞAK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş” in çözüm ortaklarına, 
“ALTINBAŞAK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş”, kanunda Kurul tarafından belirlenen şartlar dahilinde kişisel verileri Kanundaki diğer şartlara uygun olarak ve kişinin onayına bağlı olarak yurt içi ve yurt dışına aktarma yetkisine sahiptir. 

VIII. İlgili kişinin hakları 
“ALTINBAŞAK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş”, Kanun kapsamında ilgili kişinin veri işlenmeden önce onayını alma hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul etmektedir. 

“ALTINBAŞAK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş” tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kişisel verilerle ilgili olarak; 
a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, hakkına sahiptir. 
Buna karşın, Şirket içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir hakkı bulunmamaktadır. “ALTINBAŞAK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş”, kişisel verileri, iş ve sözleşme ilişkisi gereğince, bir yargısal görevin ya da devlet otoritesinin Kanuni yetkilerini kullanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca paylaşabilir. 

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini Şirket resmi internet adresi 
https://www.altinbasak.com/  adresinde bulunan başvuru formunu eksiksiz doldurarak ve ıslak imza ile imzalayarak aşağıda belirtilmiş iletişim adresine, iadeli taahhütlü mektupla ve kimlik fotokopileriyle (nüfus cüzdanı için sadece ön yüz fotokopisi olacak şekilde) göndererek iletebileceklerdir. Başvurularınız, başvurunuzun içeriğine göre en kısa sürede ya da şirketimize ulaşmasından sonra en geç 30 gün içinde cevaplanacaktır. Başvurularınızı, iadeli taahhütlü mektupla yapmanız gerekmektedir. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir. “ALTINBAŞAK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş”, başvuru sahiplerinden başkaca ilgili bilgi ve belge talep edebilir.

IX. Gizlilik İlkesi 
İster çalışanlar isterse diğer kişilerin “ALTINBAŞAK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş” deki verileri gizlidir. Hiç kimse sözleşme ya da kanuna uygunluk olmaksızın başkaca hiçbir amaç için bu verileri kullanamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz, başkalarına aktaramaz, iş amaçları dışında kullanamaz. 

X. İşlem güvenliği 
“ALTINBAŞAK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş” tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. Güvenliğe ilişkin önlemler, sürekli olarak yenilenmekte ve geliştirilmektedir. 

XI. Denetim 
“ALTINBAŞAK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş”, kişisel verilerin korunması konusunda gerekli iç ve dış denetimleri yaptırır. 
XII. İhlallerin Bildirimi 
“ALTINBAŞAK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş”, kişisel verilerle ilgili herhangi bir ihlal olduğu kendisine bildirildiğinde söz konusu ihlali gidermek için derhal harekete geçer. İlgilinin zararını en aza indirir ve zararı telafi eder. Kişisel verilerin dışarıdan yetkisiz kimselerce ele geçirildiğinde durumu derhal Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir. 
İhlallerin bildirimi ile ilgili 
https://www.altinbasak.com/ adresinde belirtilen usullere göre de başvurular yapılabilir. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yapılan taleplere ilişkin

Tüm başvurular https://www.altinbasak.com/ sayfalarında da duyurulduğu üzere, sayfada yer alan formun doldurulup, ekine kimlik fotokopisi eklenerek iadeli taahhütlü mektup ile form üzerindeki adrese gönderilmesi halinde işleme alınacaktır. 

Kişisel verilere ilişkin haklar yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler hakkında kullanılabilecektir. Formu dolduran ve ekinde kimlik fotokopisi bulunan kişinin kendisi dışındaki kişilerin verilerine ilişkin talepler dikkate alınmayacaktır. Kimlik fotokopisi eklenmeyen formlar dikkate alınmayacaktır. Veri silme talepleri yerine getirildiğinde dahi resmi makamlar tarafından talep edildiği takdirde verileri resmi makamlarla paylaşmakla yükümlü olduğumuzu bilgilerinize sunarız.

 

XII Elektronik İletişim İzni


İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ni kabul etmekle, bizimle paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü fiziksel ve elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız. Bu kişisel verileriniz, aynı amaçlara yönelik olarak; ALTINBAŞAK’nın tüm iştirakleri ve bağlı ortaklıkları ile sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz yurt içi ve/veya yurt dışındaki 3. taraflarla paylaşılacaktır. Bunun yanında, bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms, e-posta ve diğer elektronik iletişim yollarıyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri koruması ve güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili Mevzuat hükümlerine riayet eden 3. kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır. Müşteriler, kişisel verilerinin ALTINBAŞAK tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiklerini kabul ve beyan eder ALTINBAŞAK söz konusu kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır.

Müşteri işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’ni kabul etmekle, açık rızanızla elektronik haberleşme işletmecisi tarafından işlenen ve elektronik haberleşme işletmecisiyle aramızdaki hukuki ilişkiye istinaden bizimle paylaşılan konum verilerinizin, size çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla işlenebilmesine rıza vermiş olacaksınız. İletişim izninizi geri almak istediğiniz takdirde, dilediğiniz zaman, izni verdiğiniz yöntemle (sms, e-posta, web sitesi ve diğer usuller) bu talebinizi ALTINBAŞAK’ya iletebilirsiniz.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.